Arhiva


Obavijest dana 02.05.2016.

Upravitelj Domar d.o.o. raspisuje natječaj za uslugu energetskog pregleda, prvog certifikata te izradu glavnog projekta energetske obnove višestambene zgrade Opatijska 27,29,31 Osijek

Rok za dostavu ponuda: 15.05.2016.g. u 15:30h

Osobe za kontakt:
Zoran Pavić, domar@os.t-com.hr, tel.: 031/327-458
Branimir Budić, domar@os.t-com.hr , tel.: 031/327-458

Dostava ponuda (poštom preporučeno na adresu) ili osobno na: Upravitelj Domar d.o.o. Osijek, Hrvatske Republike 19c * s naznakom za Energetsku obnovu višestambene zgrade Opatijska 27,29,31 Osijek

Dokumentacija o nabavi: