Sve obavijesti


Obavijest dana 02.01.2018.

Upravitelj Domar d.o.o. raspisuje natječaj za uslugu stručnog i obračunskog nadzora energetske obnove višestambene zgrade Opatijska 27,29,31 Osijek

Rok za dostavu ponuda: 15.01.2018.g. u 12:00h

Osobe za kontakt:
Zoran Pavić, domar@os.t-com.hr, tel.: 031/327-458
Branimir Budić, domar@os.t-com.hr , tel.: 031/327-458

Dostava ponuda (poštom preporučeno na adresu) ili osobno na:
Upravitelj Domar d.o.o. Osijek, Hrvatske Republike 19c * s naznakom za Energetsku obnovu višestambene zgrade Opatijska 27,29,31 Osijek

Dokumentacija o nabavi: