Sve obavijesti


Obavijest dana 20.01.2017.

Upravitelj Domar d.o.o. raspisuje natječaj za uslugu stručnog i obračunskog nadzora energetske obnove višestambene zgrade Vij. Jakova Gotovca 13,14 Osijek. Rok za dostavu ponuda: 03.02.2017.g.

Osobe za kontakt:
– Zoran Pavić, domar@os.t-com.hr, tel.: 031/327-458
– Branimir Budić, domar@os.t-com.hr, tel.: 031/327-458

Dostava ponuda (poštom preporučeno na adresu) ili osobno na: Upravitelj Domar d.o.o. Osijek, Hrvatske Republike 19c
* s naznakom za Energetsku obnovu višestambene zgrade Vij. Jakova Gotovca 13,14 Osijek

Dokumentacija o nabavi: