Sve obavijesti


Obavijest dana 02.05.2016.

Upravitelj Domar d.o.o. raspisuje natječaj za uslugu energetskog pregleda, prvog certifikata te izradu glavnog projekta energetske obnove višestambene zgrade Opatijska 27,29,31 Osijek

Rok za dostavu ponuda: 15.05.2016.g. u 15:30h

Osobe za kontakt:
Zoran Pavić, domar@os.t-com.hr, tel.: 031/327-458
Branimir Budić, domar@os.t-com.hr , tel.: 031/327-458

Dostava ponuda (poštom preporučeno na adresu) ili osobno na: Upravitelj Domar d.o.o. Osijek, Hrvatske Republike 19c * s naznakom za Energetsku obnovu višestambene zgrade Opatijska 27,29,31 Osijek

Dokumentacija o nabavi: